fbpx

I

ELLE Beauty Awards

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรม ELLE READERS’ CHOICE AWARDS 2021

ELLE Beauty Awards

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรม ELLE READERS’ CHOICE AWARDS 2021

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี 50 ท่าน ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Testing Day ที่เปิดโอกาสให้สาวแอล สายบิวตี้ได้ร่วมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ความงามพร้อมลงคะแนนด้วยตัวเอง เพื่อเฟ้นหาที่สุดแห่งผลิตภัณฑ์ความงาม ในสาขารางวัลพิเศษ ELLE READERS’ CHOICE AWARDS 2021 โดยในปีนี้ทาง แอล ไทยแลนด์ได้รับเกียรติจากคุณแบงค์ ณัฐดนัย บุณยรัตผลิน เมคอัพอาร์ติสชื่อดังระดับอินเตอร์ มาร่วมสอนเทคนิคแต่งหน้า ในลุค‘Work From Home Makeup Look’ ร่วมกับบิวตี้ เอดิเตอร์ แอล ไทยแลนด์ ผ่านทาง Conference Call ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.

กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

1.ยืนยันสิทธิ์ โดยส่งหน้าบัตรประชาชน พร้อมรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร ของคุณสำหรับจัดส่งสินค้า ทางอีเมล [email protected] ภายในวันนี้ – 15 สิงหาคม 2564 **หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์**
2.ตั้ง Subject ยืนยันรับสิทธิ์กิจกรรม ELLE READERS’ CHOICE AWARDS 2021         
3.ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะต้องทำการกดเข้าร่วมกลุ่ม Line Openchats: https://urlth.me/eUsSs  เพื่อยืนยันตัวตน และใช้เป็นช่องทางหลักในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ กับทางทีมงานฯ
4.ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะต้องยินยอมให้ทางนิตยสาร แอล ไทยแลนด์ ทำการบันทึกวีดีโอ ตลอดในการทำกิจกรรมฯ ดังกล่าว เพื่อนำภาพที่บันทึกไปเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการโปรโมทการจัดกิจกรรมฯ ของทางนิตยสารฯ ต่อไปในอนาคต
5.คะแนนจากกิจกรรมนี้ ถือเป็นคะแนนส่วนหนึ่งที่ใช้ในการประกาศรางวัลพิเศษ ELLE Readers’ Choice Awards ของผลิตภัณฑ์ส่งเข้าร่วมประกวด ‘ELLE THAILAND BEAUTY AWARDS 2021’
6.การตัดสินของคณะกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด 
7. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาและรางวัลอื่น ๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

1) คุณกนกธนัญ ทองจันทร์
2) คุณชยาภรณ์ บุญเฉื่อย
3) khun Kannika Panrod
4) คุณพรสนอง พจนานนท์ 
5) khun Muanfan Mongkolchat
6) คุณวิภาวี สาแมว 
7) คุณบังอร เจกะโพธิ์
8) คุณไพลิน แก้วกัญญา 
9) คุณช่อฟ้า อิ่มมณี
10) คุณอุมาวดี ภู่คำ  
11) คุณกมลทิพย์ ซอลส์บูรี่ 
12) Khun Piyanut Sontang 
13) คุณพัชริดา ขยันดี 
14) คุณเจนจิรา เจนสระคู
15) คุณวรภร จั่นพา 
16) คุณพลอยชมพู อนันทะประดิษฐิ์ 
17) คุณจิณห์นิภา จุลโพธิ์
18) คุณสุรีพร แสงสุรีย์
19) คุณอัจจิมา พ่วงพันธุ์              
20) คุณธิดาวรรณ พิมผึ้ง 
21) คุณรสสุคนธ์ เถระวงศ์ 
22) คุณกมลชนก อรุณจรัสธรรม 
23) คุณทิตา พงษ์ชะนะ 
24) คุณเจนจิรา ก้อนจ้อย 
25) คุณวสิกัญญา จันทุรัตน์ 
26) คุณวิภาวิน  โมสูงเนิน
27) คุณศิริลักษณ์ จันทร์เจือแก้ว 
28) คุณสุภาภรณ์ รักดี 
29) คุณณจันทร์ เหนียนเฉลย
30) คุณอารดา ภิรมย์เนตร
31) คุณนพวรรณ วาสนากุล 
32) คุณนัทธมน เดชะพอพัฒน์สกุล
33) คุณวาศินี ทิศาประเสริฐกุล 
34) คุณนฤมล  วันกึ๋ง 
35) คุณณญาดา บุตรราช
36) คุณสวิชญา รวมทรัพย์ 
37) คุณวันดี จิระณรงค์ศิริ  
38) คุณกฤษณา อายุยืน 
39) คุณวรินทร์ทิพย์ กุลไพบูลย์ 
40) คุณสุธิดา สุขสำราญ 
41) คุณสุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์  
42) คุณธัญชนก คงเม่น  
43) คุณอรัญญา กรีรัตน์ 
44) คุณจารุวรรณ ทิมินกุล
45) คุณสุพิชญ์ธาดา เอี่ยมละมัย
46) คุณอัญชลี วงศ์นภากาญจนา
47) คุณศรินรัตน์ พงศ์บุปผาชาติ
48) คุณอริสรา นาคประเวศน์
49) คุณอารีย์ ทาเหลือง
50) คุณสกุลณา จงยิ่งศิริ  

RELATED STORY

By continuing to use our site you consent to the use of cookies as described in our privacy policy.