FASHION

BVLGARI ผลิตเจลล้างมือเพื่อบริจาคช่วยเหลือทีมแพทย์ในอิตาลี ในสถานการณ์ระบาด Covid-19

น้ำใจยามยากจากเหล่าแบรนด์ดัง

27 MAR 2020
Digital Fashion Writer

POONYANUCH KUBOONYAARRAK

ผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 นั้นส่งต่อให้ทุกๆ อุตสาหกรรมได้รับความเดือดร้อน รวมถึงอุตสาหกรรมแฟชั่นด้วย แต่ถึงแม้หลายๆ แบรนด์จะได้ผลกระทบมากเพียงใด แต่ก็ยังส่งต่อกำลังใจและน้ำใจให้แก่ทั่วโลกในสถานการณ์เลวร้ายนี้ 

และนี่คืออีกหนึ่งน้ำใจจากแบรนด์ดังอย่าง BVLGARI ที่ร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่สังคมในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าที่ดูจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการผลิตเจลล้างมือเพื่อนำมาบริจาคให้แก่โรงพยาบาลในประเทศอิตาลี เพื่อให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่ต้องต่อสู้กับวิกฤติไวรัส Covid-19 ได้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตนี้จริงๆ

SHARES

RELATED STORY

RELATED STORY

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

SEARCH