BEAUTY

บันทึกประวัติศาสตร์ใหม่ชะลอวัยด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำจาก Dior Science

งานวิจัยระดับนวัตกรรมที่ช่วยคงความอ่อนเยาว์ของผิวพรรณ

01 OCT 2019
Beauty Editor

MALLIKA BOONYUEN

จากที่แอลเคยเล่าถึงเรื่องการค้นพบจากงานวิจัยที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างแผนกวิจัย LVMH Recherche ในส่วนของ Dior และศูนย์วิจัยเซลล์ไอพีเอสหรือ Center for iPS Cell Research and Application (CiRA) ของมหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University) ที่ศึกษาเรื่องกระบวนการอ๊อกซิเดชั่นที่สามารถส่งผลต่อกระบวนการผลัดเปลี่ยนเซลล์เคราติโนไซต์ของผิวพรรณ การค้นพบนี้จึงนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของดิออร์ในอนาคต ที่สาวๆ แอลต้องตั้งตารอกับผลลัพธ์ที่จะเกิดบนผิวพรรณเร็วๆ นี้

SHARES

RELATED STORY

RELATED STORY

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

SEARCH