LIFESTYLE

ประท้วงต่อต้านล็อกดาวน์ในอเมริกาลุกลาม ทำให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าเผชิญหน้าผู้ชุมนุม

เหตุการณ์การชุมนุมดูว่าจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

27 APR 2020
Digital Fashion Writer

POONYANUCH KUBOONYAARRAK

หลังจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 เริ่มรุนแรง ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาก็เริ่มใข้มาตรการการล็อกดาวน์เพื่อลดการระบาดและแพร่กระจายของเชื้อไวรัสให้ลดลง แต่เมื่อการล็อกดาวน์ดำเนินมาเป็นเวลากว่าเดือนทำให้ประชาชนบางกลุ่มในอเมริกาเริ่มมีความเครียดสะสม และออกมาชุมนุมด้วยแนวคิดว่าการประกาศล็อกดาวน์ของประเทศนั้นเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและทำลายเศรษฐกิจให้แย่ลง รวมถึงต่างพูดว่าการระบาดของ Covid-19 เป็นเรื่องหลอกลวงที่รัฐสร้างขึ้น

Photo: Getty Images

ซึ่งจากการชุมนุมจากพื้นที่เดียว เริ่มลุกลามไปยังหลายรัฐของอเมริกา ซึ่งทำให้เหล่าบุคลากรทางการแพทย์หลายๆ พื้นที่ ต่างต้องลงมาเพื่อขัดขวางการชุมนุม โดยการออกมายืนเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมอย่างเงียบสงบไม่มีการตอบโต้ใดๆ แม้จะมีการตะโกนด่าทอจากผู้ชุมนุมว่าเป็นไวรัส หรือเป็นเจ้าหน้าที่ปลอมที่รัฐส่งมาสร้างภาพบ้างก็ตาม

Photo: Getty Images

แต่แท้จริงแล้ว บุคคลตรงหน้าผู้ประท้วงนั้นคือเหล่าพยาบาลและบุรุษพยาบาลตัวจริง ที่สละตัวเข้ามาขัดขวางการชุมนุมเพื่อไม่ให้เกิดการจลาจลที่แย่ไปกว่าเดิม รวมถึงพวกเขาต่างมาเพื่อแสดงจุดยืนและทำหน้าที่เพื่อปกป้องผู้ป่วยและคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำที่ต้องเผชิญกับไวรัส โดยล่าสุดในอเมริกามีผู้ติดเชื้อรวมแล้วกว่า 987,332 คน ผู้เสียชีวิต 55,415 คน ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 26,500 คน และรักษาหายแล้วรวม 118,700 คน อย่างไรก็ดีเราขอส่งกำลังใจให้สถานการณ์คลี่คลายและเชื่อว่าพวกเราจะต้องผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดี

SHARES

RELATED STORY

RELATED STORY

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

SEARCH