Elle Fashion Week

Wisharawish Presented by PKRU

การพัฒนารูปแบบของผ้าไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล
Share on facebook
Share on twitter

Elle Fashion Week

Share on facebook
Share on twitter

Wisharawish Presented by PKRU

การพัฒนารูปแบบของผ้าไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล
‘ผ้าท้องถิ่น’ หนึ่งในมรดกของชาติที่ทรงคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ และสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นมิให้สูญหายไปตามกาลเวลา แม้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันอาจจะทำให้การผลิตต่างๆมีความรวดเร็วตามต้องการ หากแต่มิได้ให้คุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ที่ต้องใช้ทักษะอันเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ในการรังสรรค์ให้ออกมาเป็นผืนผ้าสึกผืน ‘โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นไข่มุกอันดามันสู่สากล โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต’ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ผ้าท้องถิ่นอันดามันทั้งในด้านภูมิปัญญาการทำผ้าบาติก และผ้าท้องถิ่นชนิดอื่นๆ นำมาพัฒนาเป็นเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน ผู้ประกอบการ และนักออกแบบที่มีชื่อเสียง
ในครั้งนี้ PKRU ได้จับมือกับแบรนด์ Wisharawish โดย วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ดีไซเนอร์ไทยผู้เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีระดับโลกมาร่วมพัฒนาคอลเล็กชั่นผ้าไทย โดยนำความประทับใจที่มีต่อ ‘ภูเก็ต’ เมืองไข่มุกแห่งอันดามันมาถ่ายทอดเป็นผลงานในคอลเล็กชั่นล่าสุด รูปแบบของเสื้อผ้าสไตล์รีสอร์ตแวร์ถูกแต่งแต้มในโทนสีและลวดลายของบรรยากาศริมชายหาด ภาพของแสงอาทิตย์ยามสะท้อนกับน้ำทะเลตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าจรดกลางคืน การเลือกใช้ผ้าท้องถิ่นนานานชนิดที่มีคุณสมบัติพริ้วไหวระบายอากาศได้ดี เข้ากับซิลลูเอตที่ให้ความรู้สึกเป็นอิสระและสวมใส่สบาย
Share on facebook
Share on twitter
Share on email