fbpx

I

ELLE BEAUTY & WELLNESS CENTERS AWARDS

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกับ ELLE BEAUTY & WELLNESS CENTERS AWARDS

Beauty Campaign ใหม่ล่าสุดจาก ELLE Thailand

ELLE BEAUTY & WELLNESS CENTERS AWARDS

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกับ ELLE BEAUTY & WELLNESS CENTERS AWARDS

Beauty Campaign ใหม่ล่าสุดจาก ELLE Thailand

ขอแสดงความยินดีกับชาวแอลทุกท่านที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเฟ้นหาสถาบันเสริมความงามที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงในด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และการบริการ เพื่อมอบรางวัลยอดเยี่ยมในแต่ละสาขาการบริการแห่งปี ร่วมกับบรรณาธิการความงามนิตยสาร แอล ประเทศไทย และ Beauty Influencer ชื่อดัง คุณพิมพ์ผกา มณีไทย หรือ คุณพิมพ์ จากเพจ @missPimpaka

สามารถยืนยันสิทธิ์โดยการกดเข้าร่วม Line Openchats: http://bit.ly/EBWA2021_Line_Openchats เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารและรับข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรม VOTE ลงคะแนนเชิงลึกผ่านทาง LIVE Conference ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 และ 15 พฤษภาคม 2564

กติกาและเงื่อนไขการเข้ากิจกรรม VOTE ลงคะแนนเชิงลึกกับแคมเปญ ‘ELLE BEAUTY & WELLNESS CENTERS AWARDS 2021’

1.ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้รับ E-Mail ติดต่อจากทีมงาน ELLE Thailand เพื่อแจ้งข้อมูล กำหนดการในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ และช่องทางในการสื่อสารกับทีมงานฯ
2.ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะต้องทำการกดเข้าร่วมกลุ่ม Line Openchats: http://bit.ly/EBWA2021_Line_Openchats เพื่อยืนยันตัวตน และใช้เป็นช่องทางหลักในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ กับทางทีมงานฯ
3.ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะต้องยินยอมให้ทางนิตยสาร แอล ประเทศไทย ทำการบันทึกวีดีโอ ตลอดในการทำกิจกรรมฯดังกล่าว เพื่อนำภาพที่บันทึกไปเป็นข้อมูลสำหรับใช้ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมฯ และประกอบการปรับปรุงคุณภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของทานิตยสารฯ ต่อไปในอนาคต
4.คะแนนจากกิจกรรมการ VOTE ลงคะแนนเชิงลึกถือเป็นคะแนนส่วนหนึ่งที่ใช้ในการให้คะแนนผลิตภัณฑ์ที่รวมประกวด ‘ELLE BEAUTY & WELLNESS CENTERS AWARDS 2021’
5.การตัดสิ้นของคณะกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด 
6.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาและรางวัลอื่น ๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม VOTE ลงคะแนนเชิงลึกกับแคมเปญ ‘ELLE BEAUTY & WELLNESS CENTERS AWARDS 2021’

BEST FACIAL BEAUTY SERVICES – วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
1.Khun Anapat Thanakitpathompong
2.Khun Kanniakr Suksai
3.Khun Nantapatch nantamanop
4.Khun Naruemon wankueng
5.Khun Sasithorn Khongkiaophan
6.Khun Siriprapha sukkasem
7.คุณ กฤษณา อายุยืน
8.คุณ กัญจน์สุรีย์ เลาะไธสง
9.คุณ เกศศิณี ราหุรักษ์
10.คุณ เกษร ท้วมเจริญ
11.คุณ จารุวรรณ โพนเวียง
12.คุณ ชลลัดดา ทองอร่ามเวช
13.คุณ ชลิดา รักษนาเวศ
14.คุณ ณัฐมน สนธยานาวิน
15.คุณ ทัศนีย์ แก้วเพชร
16.คุณ นิทิสา นะพันตะ
17.คุณ ปทุมมา เพียรกิจ
18.คุณ ปาณิสรา วีระประทีป
19.คุณ พรชนัน ชุ่มแจ่ม
20.คุณ พรรณิสา จันทิมาคม
21.คุณ พิมพ์ชฎา ชัยเด่น
22.คุณ พีรยา สุคนธา
23.คุณ ภูมิภัสส์ มะลิหอม
24.คุณ มัญชุสา พงศานุชิต
25.คุณ มัณฑนน วัชรอารักษ์
26.คุณ เยาวรีย์ จรูญโรจนานันท์
27.คุณ รัตตินัน ไตรพิทักษ์
28.คุณ รับขวัญสิรี พรชัยเจริญ
29.คุณ ลลิตา แท่นธรรมโรจน์
30.คุณ ลักขณา บุญสม
31.คุณ วันเฉลิม สมกูล
32.คุณ วิมลวัลย์ สินธรชัยกุล
33.คุณ โสวัณณีย์ ศรโชติ
34.คุณ อรธีรา เพชรชิต

BEST FACIAL TREATMENT PRODUCTS – วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
1.Khun Anapat Thanakitpathompong
2.Khun Kajeenuch kanjanaleka
3.Khun Kanniakr Suksai
4.Khun Nantapatch nantamanop
5.Khun Pattaraporn Makingrilas
6.Khun Sasithorn Khongkiaophan
7.Khun Siriprapha sukkasem
8.คุณ กฤษณา อายุยืน
9.คุณ กัญจน์สุรีย์ เลาะไธสง
10.คุณ เกศศิณี ราหุรักษ์
11.คุณ จารุวรรณ โพนเวียง
12.คุณ จิตชนก จันทรโคตร
13.คุณ ชนิษฐา คล้ายคลึง
14.คุณ ณัฐมน สนธยานาวิน
15.คุณ นพวรรณ​ วาสนากุล​
16.คุณ นิทิสา นะพันตะ
17.คุณ ปาณิสรา วีระประทีป
18.คุณ พรชนัน ชุ่มแจ่ม
19.คุณ พีรยา สุคนธา
20.คุณ มัญชุสา พงศานุชิต
21.คุณ เยาวรีย์ จรูญโรจนานันท์
22.คุณ รัตตินัน ไตรพิทักษ์
23.คุณ รับขวัญสิรี พรชัยเจริญ
24.คุณ ลักขณา บุญสม
25.คุณ วรวรรณ วิจิตรจงกล
26.คุณ โสวัณณีย์ ศรโชติ

BEST BODY WELLNESS SERVICES – วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564
1.Khun Anapat Thanakitpathompong
2.Khun Pattaraporn Makingrilas
3.Khun Sasithorn Khongkiaophan
4.Khun Siriprapha sukkasem
5.คุณ กฤษณา อายุยืน
6.คุณ กัญจน์สุรีย์ เลาะไธสง
7.คุณ เกษร ท้วมเจริญ
8.คุณ ชลลัดดา ทองอร่ามเวช
9.คุณ ชลิดา รักษนาเวศ
10.คุณ ณัฐมน สนธยานาวิน
11.คุณ ณัฐริยา เหลืองอร่าม
12.คุณ ธนพร มนุญปิจุ
13.คุณ นลินรัตน์ รพินต์รางชาง
14.คุณ นิทิสา นะพันตะ
15.คุณ ปทุมมา เพียรกิจ
16.คุณ พรชนัน ชุ่มแจ่ม
17.คุณ พรรณิสา จันทิมาคม
18.คุณ พิมพ์ชฎา ชัยเด่น
19.คุณ มัณฑนน วัชรอารักษ์
20.คุณ ลักขณา บุญสม
21.คุณ วริศรา คุ้มเพชร
22.คุณ วิมลวัลย์ สินธรชัยกุล
23.คุณ สิตานัน สิทธิชัย
24.คุณ โสวัณณีย์ ศรโชติ
25.คุณ อรธีรา เพชรชิต
26.คุณ อารยา มูลพรม

BEST INTRAVENOUS DRIP (IV DRIP) – วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 
1.KhunAnapat Thanakitpathompong
2.Khun Nantapatch nantamanop
3.Khun Pattaraporn Makingrilas
4.Khun Sasithorn Khongkiaophan
5.คุณ กฤษณา อายุยืน
6.คุณ กัญจน์สุรีย์ เลาะไธสง
7.คุณ ณัฐริยา เหลืองอร่าม
8.คุณ นิมิต​ ศิริวรรณ​
9.คุณ พรชนัน ชุ่มแจ่ม
10.คุณ พุทธิพงศ์ มะนาวหวาน
11.คุณ รัตตินัน ไตรพิทักษ์
12.คุณ ลักขณา บุญสม
13.คุณ วิมลวัลย์ สินธรชัยกุล
14.คุณ อารยา มูลพรม

 

RELATED STORY

79FD7A00-C343-4B76-928E-80CD9DBC6579
โล่รางวัลอันทรงคุณค่านี้การันตีความเป็นเลิศของคลินิก

By continuing to use our site you consent to the use of cookies as described in our privacy policy.