fbpx

I

ELLE IDOL

ถาม-ตอบ FAQ ทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชั่น ELLE idol Thailand

ทุกปัญหาสงสัยเรามีคำตอบเพื่อความฟินแบบไม่มีสะดุดของทุกคน

ถาม-ตอบ FAQ ทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชั่น ELLE idol Thailand

ทุกปัญหาสงสัยเรามีคำตอบเพื่อความฟินแบบไม่มีสะดุดของทุกคน

Q: Application ELLE idol Thailand รองรับการใช้งานบน Platform อะไรบ้าง


จะรองรับการใช้งานระบบปฏิบัติการ IOS และ Android บนอุปกรณ์ Taplet หรือ Smart Phone เท่านั้น ไม่รองรับการใช้งานบน Windows PC หรือ Macbook

Q: การติดตั้งแอพพลิเคชั่น ELLE Idol Thailand

1.ทำการติดตั้ง หรือ ดาวน์โหลด ELLE idol thailand ได้ผ่านทาง app store หรือ play store ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน
2. เปิด ELLE idol thailand
3. แตะที่สามขีดด้านซ้ายมือ ตรงรูปผึ้ง เพื่อลงชื่อเข้าใช้งาน โดยให้เข้าใช้ดวยด้วย E-mail ที่ท่านเป็นสมาชิก (ที่ใช้ในการสั่งซื้อ)
4. เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว แตะที่สามขีดด้านซ้ายมือตรงหัวข้อ “”ชั้นหนังสือของฉัน”” เลือก คลาว์ด (รูปก้อนเมฆ)
5. สไลด์พื้นที่ว่างหน้าจอ (อัพเดทชั้นหนังสือ) ระบบจะแสดงเล่มที่ได้ทำรายการซื้อไว้ ให้ทำการแตะเพื่อเปิดอ่าน
6. แนะนำให้ทำการโหลดนิตยสารเล่มนั้นๆให้ครบ 100 % ก่อนทำการเปิดอ่าน เมื่อทำการโหลดเรียบร้อยแล้ว จะมีสัญลักษณ์รอยพับกระดาษมุขวาล่างของปกหนังสือหรือนติยสาร
Q: การเรียกคืนคำสั่งซื้อ กรณีซื้อผ่าน Apple itunes หรือ Google Play แล้วไม่ได้รับ

1. เปิด ELLE idol thailand ในระบบปฏบัติการที่ท่านทำรายการซื้อแล้วไม่ได้รับ (IOS หรือ Android) โดยเงื่อนไขในการเรียกคืนคำสั่งซือ
2. แตะที่สามขีดด้านซ้ายมือ เลือกหัวข้อ ตั้งค่ารูปฟันเฟือง
3. ระบบจะแสดงหน้า Profile ของท่าน ให้เลือกที่หัวข้อ “”เรียกคืนคำสั่งซื้อ””
4. กด “”เริ่ม”” เพื่อเรียกคืนรายการซื้อแล้วไม่ได้รับ โดยระบบจะแสดงรายการขึ้นมา ให้แตะรายการดังกล่าว แล้วกด “”เรียกคืน””
5. เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้กลับไปยังขั้นหนังสือของฉันภายใน Application ระบบจะแสดงรายการที่ได้ทำการเรียกคืนสำเร็จ
6. หากดำเนินการตามข้อมูลข้างต้นแล้วยังไม่ได้รับ ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินจาก Apple itunes หรือ Google Play ให้กับทางเจ้าหน้าที่
โดยสามารถส่งผ่านช่องทาง Chat Application ตรงหัวข้อ “”ขอความช่วยเหลือ”” หรือที่ [email protected] และกรอกรายละเอียดต่างๆ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินที่ได้รับ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบแก้ไขและแจ้งผลกลับท่านในลำดับต่อไป
Q: การซื้อและชำระเงินผ่านช่องทางเว็บไซต์ และการแจ้งปัญหากรณีซื้อชำระเงินผ่านเว็บไซต์แล้วไม่ได้รับหนังสือหรือนิตยสาร

เปิดเว็บไซต์ https://www.ookbee.com/ สามารถสั่งซื้อได้ทั้งใน app ELLE และที่ www.ookbee.com ส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ อาจจะมีบางประเทศไม่รองรับการซื้อ อาจจะต้องซื้อผ่านทาง apple itune เท่านั้น ขั้นตอนเบื้องต้นดังนี้
1. กดลงชื่อเข้าใช้งาน กรณีที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกให้สร้างบัญชีขึ้นมาก่อน
2. กด “”ค้นหา””พิมพ์ชื่อหนังสือหรือนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ
3. กดเพิ่มไปยังตะกร้า กดที่หัวข้อ “”ชำระเงิน”” เพื่อเลือกช่องการรชำระ
4. ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของรายการและกดชำระเงินตามช่องทางที่สะดวกชำระ
5. เมือชำระเรียบร้อยแล้ว หนังสือ หรือ นิตยสารจะเข้าสู่ชั้นหนังสือทันที ท่านสามารถ ติดตั้งแล Download ได้ผ่านทาง Application
6. กรณีทำรายการซื้อและชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ แล้วไม่ได้รับ ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินดังกล่าว ผ่านทาง Chat Application ตรงหัวข้อ “”ขอความช่วยเหลือ”” หรือที่ [email protected] และกรอกรายละเอียดต่างๆ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินที่ได้รับ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบแก้ไขและแจ้งผลกลับท่านในลำดับต่อไป

Q: การลบหนังสือหรือนิตยสารทำได้อย่างไร

1.เปิด Application ELLE idol thailnad
2.แตะที่แถบสามขีดด้านซ้ายมือเลือก “ชั้นหนังสือของฉัน” เลือก “คลาว์ด”
3. ระบบจะแสดงหนังสือที่มีอยู่ทั้งหมดในชั้นหนังสือ ให้แตะที่หัวข้อ “แก้ไข” ทำเครื่องหมาย “ติ๊กถูก” เล่มที่ต้องการจะลบ
4. กดที่รูปถังขยะเพื่อทำการลบ เพียงเท่านั้นหนังสือก็จะถูกลบไปจากชั้นหนังสือทันที
Q: การเรียกคืนหนังสือหรือนิตยสารที่เคยลบไปแล้วกลับมายังชั้นหนังสือ

1.เปิด Application ELLE idol thailnad
2.แตะที่แถบสามขีดด้านซ้ายมือเลือก “”การตั้งค่า”” เลือก “เรียกคืนหนังสือที่ลบ”
3. ระบบจะแสดงรายชื่อหนังสือที่ที่เคยลบทั้งหมดให้ทำเครื่องหมาย “ติ๊กถูก” เล่มที่ต้องการจะเรียกคืน และกดคำว่า “กู้คืน”
4. ระบบจะ Pop Up ข้อความรายการที่ต้องการกู้คืนว่าต้องการดำเนินการต่อหรือไม่ ให้กดยืนยัน “กู้คืน”
5. เมื่อเสร็จขั้นตอนแล้ว หนังสือจะไปแสดงที่ชั้นหนังสือของฉัน ตรงหัวข้อ “คลาว์ด”
Q: การอ่านแบบ offline โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ internet ได้หรือไม่

หนังสือสามารถอ่านในโหมด offline หรือไม่มีสัญญาณ internet ได้โดยต้องทำการ download หนังสือเล่มนั้นๆ เสร็จสิ้นทุกหน้า จนถึงขั้นตอน optimize หรือ interactive โดยสังเกตุจากหนังสือหรือนิตยสารที่โหลดเรียบร้อยแล้วจะมีรอยพับมุมขวาล่าง และหน้าปกจะมีสีเข้มขึ้น
Q: วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน (ขั้นตอนการ Forgot Password)

ในกรณีลืม password ลูกค้าสามารถกดที่ forgot password ที่ app หรือ ที่ https://accounts.ookbee.com/ResetPassword/RequestEmail
กดที่ลืมรหัสผ่าน กรอก E-mail Account ลงทีเป็นสมาชิกแล้วกด send ระบบจะส่ง Links ไปยัง E-mail ที่ท่านใช้ในการสมัครสมาชิก เพื่อทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยให้ตรวจสอบที่ Inbox หากไม่พบให้ตรวจสอบเพิ่มเติมที่ Junk Mail หรือ Spam Mail เมื่อได้รับแล้วให้แตะที่ Link เพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เลย
Q: สามารถ save ภาพหน้าจอออกจาก app ได้ไหม

สามารถ capture หน้าจอภาพออกจาก app ได้แต่ต้องไม่เกิน 4 ครั้ง เพราะจะเกิดลายน้ำขึ้นในเนื้อหาหนังสือทั้งหมด

Q: การแก้ไขปัญหากรณีโดนตัดค่าหนังสือหรือนิตยสารซ้ำมากกว่า 1 รายการ

ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินดังกล่าว ผ่านทาง Chat Application ตรงหัวข้อ “ขอความช่วยเหลือ” หรือที่ [email protected] และกรอกรายละเอียดต่างๆ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินที่ได้รับ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบแก้ไขและแจ้งผลกลับท่านในลำดับต่อไป
Q: การแก้ปัญหา กรณีเปิดอ่านหนังสือหรือนิตยสารแล้วแล้วเด้งหลุดออกจากระบบ หรือโหลดหมุนค้าง

เบื้องต้นให้ทำการลบหนังสือนั้นออก และเรียกคืนเล่มดังกล่าวมาใหม่ ถ้าดำเนินการแล้วยังไม่หายแนะนำให้โหลด app ookbee สีเหลืองมาใช้แทนได้อีกช่องทาง สามารถติดตั้งและใช้งาน App Ookbee ตามขั้นตอนดังนี้
1.ให้ท่านนักอ่านดาวน์โหลด app ookbee สีเหลืองที่ app store หรือ play store ติดตั้งบนเครื่องหรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน
2. เปิด app ookbee สีเหลือง
3. แตะสามขีดซ้ายบน กดที่รูปผึ้ง แตะ sign in ด้วย E-mail ที่ท่านเป็นสมาชิก
4. กดที่แถบรายเล่ม กดสามขีดซ้ายบน กดที่ชั้นหนังสือของฉัน ทั้งหมด (รูปก้อนเมฆ)
5. สไลด์พื้นที่ว่างหน้าจอเพื่อ refresh ข้อมูลเพื่อเรียกหนังสือ (อัพเดทชั้นหนังสือ)
6. แนะนำให้ทำการโหลดนิตยสารเล่มนั้นๆให้ครบ 100 % ก่อนทำการเปิดอ่าน จุดสังเกตุถ้าโหลดเรียบร้อยแล้ว จะมีรอยพับกระดาษมุขวาล่างของปก

*หมายเหตุ : ถ้ายังไม่สามารถใช้งานได้ ให้ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ที่ใช้งานมีการต่อ Bluetooth หรือไม่ ถ้ามีการเชื่อมต่ออยู่ ให้ปิดการใช้งานแล้วทำการอ่านหนังสืออีกรอบ

ขั้นตอนการลบ https://bit.ly/2Xeuyli
ขั้นตอนการเรียกคืน https://bit.ly/2TqOsbO

Q: วิธีการแก้ไขปัญหากรณีเข้าใช้งานแล้วขึ้นว่าเครื่องเต็ม (Maximum Device Limit)

ท่านสามารถลบอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการใช้งานออกได้ผ่านทาง Application และผ่านทางเว็บไซต์ ได้ตามขั้นตอนดังนี้
การลบ Device เครื่องผ่าน Application คลิกที่นี่ https://goo.gl/eHRdqz
การลบ Device เครื่องผ่านช่องทางเว็บไซต์ คลิกที่่นี่ https://bit.ly/2yb6dUH
หมายเหตุการลบ Device (เครื่อง) ไม่มีผลกระทบกับหนังสือ/นิตยสาร ที่มีอยู่ถ้าผูกกับ E-mail Account”

Q: วิธีแก้ปัญหากรณีเล่น clip vdo ใน app elle idol thailnad ไม่ได้ในระบบปฏิบัติการ android (กด play แล้วเด้ง หรือไม่ขึ้น vdo)


ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้จากการเลือกโปรแกรมเล่น VDO ภายในเครื่อง ผิดตัวจึงทำให้ไม่สามารถกดเล่น File VDO ภายใน App ได่
วิธีการแก้ไขสามารถทำได้ตามคำแนะนำเบื้องต้น ตามตัวอย่าง คลิกที่นี่ https://bit.ly/2A3XdBq

Q: เข้าใช้งาน app ที่เครื่อง ipad หรือ iphone แล้วไม่พบหนังสือที่เคยซื้อ

ให้ sign out และเข้า app ใหม่แบบไม่ sign in และดูว่าพบหนังสือหรือไม่ ถ้าไม่พบให้ลองใช้ email อื่น sign in เข้าลองดู ถ้าไม่พบอีก ส่งข้อมูลใบเสร็จชำระเงินมาที่ [email protected] หรือส่งผ่าน app ตรงหัวข้อ ขอความช่วยเหลือ(support)

Q: เข้าใช้งาน app ที่เครื่องระบบ android แล้วไม่พบหนังสือที่เคยซื้อ


ให้ sign out และให้ลองใช้ email อื่น sign in เข้าลองดู ถ้าไม่พบอีก ส่งข้อมูลใบเสร็จชำระเงินมาที่ [email protected] หรือส่งผ่าน app ตรงหัวข้อ ขอความช่วยเหลือ(support)

Q: กรณีซื้อผ่านทาง www.ookbee.com แล้วยังไม่ได้รับหนังสือ


เบื้องต้นแนะนำให้ตรวจสอบ email ที่ใช้ sign in เข้า app ว่าใช้ email เดียวกันกับที่ sign in เข้าซื้อหนังสือที่เว็บไซต์หรือไม่ การใช้งานจะต้องใช้ email เดียวกันกับที่ซื้อหนังสือที่เว็บไซต์เท่านั้น ถ้าไม่พบอีก ส่งข้อมูลใบเสร็จชำระเงินมาที่ [email protected] หรือส่งผ่าน app ตรงหัวข้อ ขอความช่วยเหลือ(support)

RELATED STORY

By continuing to use our site you consent to the use of cookies as described in our privacy policy.