fbpx

I

Fashion

เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน Thai Textiles Trend Book AW22 และงานเสวนาวิชาการการ

นำเสนอข้อมูล และแนวโน้มของอุตสาหกรรมแฟชั่น

เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน Thai Textiles Trend Book AW22 และงานเสวนาวิชาการการ

นำเสนอข้อมูล และแนวโน้มของอุตสาหกรรมแฟชั่น

ด้วยตั้งพระทัยที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะศิลปหัตถกรรมผ้าทอในแต่ละท้องถิ่น ไม่เพียงงดงามและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน หากยังช่วยสร้างงานสร้างรายได้เลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาจึงทรงมีพระราชดำริให้จัดทำ Thai Textiles Trend Book Spring/Summer 2022 เล่มแรกขึ้น โดยทรงรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการบริหาร (Editor in Chief) ต่อเนื่องมาถึงเล่มล่าสุด Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2022-2023 นำเสนอข้อมูลตั้งแต่ประเภทเนื้อผ้า การเลือกสี การออกแบบลวดลาย รวมไปถึงเทรนด์และแนวโน้มความเป็นไปในอนาคตของอุตสาหกรรมแฟชั่น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเอาข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับงานผ้าไทย ได้อย่างมีทิศทาง โดยมอบให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ผู้ประกอบการ ศิลปิน ช่างทอผ้า และผู้ที่อยากเป็นนักออกแบบในทุกสาขาทั่วทุกภูมิภาค ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบสัมมาอาชีพ และร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยที่ทรงคุณค่านี้ต่อไป

Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2022

โอกาสนี้ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเปิดงาน Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2022-2023 และงานเสวนาวิชาการ‘ พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย อีกทั้งทรงเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการ ‘การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล‘ ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยให้มีความทันสมัย สร้างรายได้ต่อยอดให้แก่ชุมชน กลุ่มทอผ้า และผู้ประกอบการด้านผ้าไทย อีกทั้งเสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ความทันสมัยแก่วงการผ้าไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7  ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทอดพระเนตรนิทรรศการแนวโน้ม และทิศทางผ้าไทย และการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยด้วยความสนพระทัยยิ่ง

            ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเปิดงาน ‘Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2022-2023 และงานเสวนาวิชาการ’ จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการแนวโน้มและทิศทางผ้าไทย และการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยด้วยความสนพระทัยยิ่ง โดยภายในนิทรรศการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกนำเสนอแฟชั่นเสื้อผ้าออกแบบโดย 12 แบรนด์ไทยดีไซเนอร์แถวหน้าระดับประเทศ โดยการนำผ้าทอมือจากชุมชนที่พัฒนาขึ้นตามเทรนด์บุ๊กเล่มนี้มาตัดเย็บเป็นชุดสวยภายใต้กลุ่มโทนสีในทิศทางต่าง ๆ ได้แก่ SIRIVANNAVARI BANGKOK, Archive026, Asava, Ek Thongprasert, Kloset, Renim Project, Issue, TANDT, Theatre, Vickteerut, Vinn Patararin และ Wisharawish

ส่วนที่ 1 เริ่มต้นจาก SIRIVANNAVARI BANGKOK กับกลุ่มโทนสีคราม หัวใจสำคัญของเทรนด์บุ๊กเล่มนี้ นำเสนอแฟชั่นในมุมมอง Indigo: The Heart of Colour Shade คราม: โทนสีแห่งใจกลาง, Theatre และ Kloset กับกลุ่มโทนสีม่วงแดงไล่ไปถึงชมพู Ripe and Maturity สุกงอม พร้อมพรั่ง, Asava และ Archive026 กับกลุ่มโทนสีน้ำเงินปนฟ้า Profoundness Mild สุขุมนุ่มลึก, Issue และ Renim Project กับกลุ่มโทนสีน้ำตาลอิฐ Heaven on Earth ความมหัศจรรย์จากผืนดิน, Theatre และ Ek Thongprasert กับกลุ่มโทนสีเหลือง Nurturer of Wisdom ผู้โอบอุ้มภูมิปัญญา,  Vickteerut และ Wisharawish กับกลุ่มโทนสีเขียว A Humble Journey การเดินทางแห่งประสบการณ์, Vinn Patararin และ TANDT กับกลุ่มโทนสีขาวมุก-เทา An Alternative Persuation อิสระในการค้นพบตัวเอง

ส่วนที่ 2 จัดแสดงแฟชั่นรองเท้า กระเป๋า และเครื่องประดับคอลเลกชั่นใหม่ทั้งแบรนด์ไทยและต่างประเทศที่ออกแบบอย่างมีสไตล์ โดยอิงเฉดสีที่สอดคล้องกับเทรนด์บุ๊กเล่มล่าสุดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่ต้องการมิกซ์แอนด์แมทช์แฟชั่น

นักศึกษากำลังเยี่ยมชมนิทรรศการแนวโน้มและทิศทางผ้าไทย และการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย

และส่วนที่ 3 จัดแสดงผ้าทอมือและย้อมสีธรรมชาติจากชุมชนจำนวน 30  ชิ้น ได้แรงบันดาลใจมาจากวินเทอร์คอลเลกชั่นตามเทรนด์บุ๊กเล่มล่าสุด จำแนกตามวัสดุ เส้นใย และความหนาของเนื้อผ้าผ่านเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ ยกดอก ขิด จก ปัก มัดหมี่เกาะ (หรือล้วง) และ แพตช์เวิร์ก หรือการนำชิ้นผ้าหลากสีมาเย็บต่อเข้าด้วยกัน  

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงร่วมการเสวนาวิชาการ การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล

จากนั้น ทรงร่วมการเสวนาวิชาการ Symposium หัวข้อ ‘การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล’ เป็นการเสวนาเกี่ยวกับเทรนด์บุ๊กของปีนี้ นำเสนอกลุ่มโทนสีใน 6 ทิศทางหลัก ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการผลิตและพัฒนาผ้าไทยในตลาดยุคปัจจุบัน โดยมีใจความสำคัญในพระราชดำรัสโดยสรุปว่า สำหรับเล่มที่แล้วแนะนำเรื่องลวดลายผ้า มาเล่มนี้นำเสนอเกี่ยวกับสี โดยเฉพาะ ‘คราม’ ซึ่งเป็นสีย้อมเย็นที่ทั่วโลกมีการใช้อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าญี่ปุ่น อเมริกา อินเดีย แต่เฉดสีอาจแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศหรือภูมิประเทศ สำหรับบ้านเราครามถือเป็นราชาในการย้อม และเป็นหัวใจของสีย้อมเลยก็ว่าได้ นำไปผสมผสานวัสดุต่าง ๆ จะได้เฉดสีหลากหลาย ซึ่งเล่มก่อนหน้านี้ประสบความสำเร็จมากในแง่ของผลตอบรับ และอุตสาหกรรมสิ่งทอเกิดความกระปรี้กระเปร่าในการผลิต เกิดกระแสและพลังงานที่ดีในการออกแบบ ถือเป็นการเริ่มต้นพัฒนา ทั้งเรื่องสีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ รู้สึกปลาบปลื้มที่เรามีหนังสือด้านแฟชั่นอย่างจริงจังเสียที ในการนำไปใช้ทำการเรียนการสอน หรือใช้ประกอบอาชีพ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน เล่มนี้สอนเรื่องการลดใช้ทรัพยากร หรือใช้แล้วต้องปลูกทดแทน ใช้วัสดุคุ้นเคยอย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อลดการเกิดของเสีย ซึ่งภูมิปัญญาไทยเรื่องการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติจากวัสดุจากธรรมชาติช่วยแก้ปัญหาได้ แต่ต้องทำอย่างจริงจัง หวังว่าจะเป็นหนังสือที่อ่านแล้วเพลิดเพลินและเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น และดีไซน์ ก่อนจะมีเทรนด์บุ๊กเล่มต่อ ๆ ไป

กลุ่มนักศึกษาเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

            ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือแบบ e-book ได้ ทีนี่ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โทร. 02-247-0013 ต่อ 4305 และ 4319 – 4321 ในวันและเวลาราชการ และสามารถเข้าชมนิทรรศการแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย ได้ระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

RELATED STORY

Louis-Vuitton-SS23
เป็นอีกครั้งที่นางแบบสาว Jung Hoyeon ได้เดินเปิดโชว์ให้กับ Louis Vuitton
Chanel-SS23
ผ้าทวีด, งานปักเลื่อม ขนนก ตลอดจนชุดราตรีสุดหรูในมุมมองของ Virignie Viard
Louis-Vuitton-SS23-livestream
คืนนี้ (4 ต.ค) เวลา 20.30 น. มารับชมโชว์แบบสดๆ ไปพร้อมกันกับเราได้ที่นี่

By continuing to use our site you consent to the use of cookies as described in our privacy policy.